Mürüvvet Tahmaz Pehlivanoğlu

Arabulucu

          Mürüvvet Tahmaz Pehlivanoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. 2001 Yılında Avukatlık Ruhsatını Almış, Mesleğinin İlk İki Yılında Bir İletişim Firmasının Avukatlığını Yapmıştır. 2003 Yılından İtibaren Bakırköy’de Bulunan Kendi Bürosunda Serbest Avukatlık Yapmaktadır. İstanbul Kadın Hakları Bürosu Bünyesinde Görev Almaktadır. T.C Adalet Bakanlığı’na Bağlı Arabulucu Ve Uzlaştırmacıdır. 2021 Yılında Kurulan Elit İstanbul Arabuluculuk Merkezi’nin Beş Kurucu Ortağından Biridir.